เกี่ยวกับเรา

 

วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง Upskill, Re-skill และ Cross-skill ให้กับลูกค้า ทั้งในส่วนบุคคลและองค์กรผ่านการสัมมนาและการเป็นที่ปรึกษาด้วยความพร้อมที่จะคิดค้นหาวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่เหมาะสมในแต่ละสภาวะการณ์ ซึ่งวิธีการเรียนรู้นั้น ต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เข้าสัมมนา เพื่อส่งต่อข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ รวมถึง แนวความคิดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและองค์กรของผู้เข้าสัมมนาได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน

ภาระกิจ (Mission)
  • เราจะมุ่งมั่นคิดค้นหาวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  • เราจะยึดมั่นในความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ด้วยการนำเสนอหลักสูตรสัมมนาและแนวทางการเป็นที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากรที่ตอบโจทย์ความต้องการและความจำเป็นต่อธุรกิจของลูกค้าในช่วงเวลาต่างๆ
  • เราจะส่งมอบการเรียนรู้ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมงานผู้ช่วยเรียนรู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานอย่างลึกซึ้ง และยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจและประโยชน์ให้กับลูกค้าเป็นหลัก
  • เราจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการของเรา ทั้งในส่วนการสัมมนาและที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถส่งมอบบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าในทุกเวลา