อาจารย์นพพล นพรัตน์ (อาจารย์นพ)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ภาวะผู้นำ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขปัญหา การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การบริหารจัดการทีม และโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ

การศึกษา

 • ปริญญาโท : พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต (ทุนเรียนดีเกรดเฉลี่ยสูงสุด) : วิชาเอก วิเคราะห์โครงการ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตรบัณฑิต : วิชาเอก เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานปัจจุบัน

 • วิทยากรด้านพัฒนาองค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วประเทศ
 • กรรมการผู้จัดการ บ.ไฮ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • คอลัมน์นิสต์ นิตยสาร Industrial Focus สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • Executive Coach ให้กับผู้บริหารองค์กร

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ศ. 2550 – 2556 : ที่ปรึกษาด้านการออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมออกแบบค่านิยมองค์กรให้กับ บ. Kengseng Group, บ. Mon Transportation, บ.สงขลาแคนนิ่ง จำกัด
 • พ.ศ. 2557 – 2559 : ที่ปรึกษา และวิทยากรด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร : บ.ดีโฟ คอนซัลแท็นท์ จำกัด ดำเนินโครงการสร้าง
  วัฒนธรรมองค์กรให้กับ บ.ทิพยประกันภัย จำกัด มหาชน, กรุงไทยลิสซิ่งจำกัด และ บ. Eagle Ottawa จำกัด
 • พ.ศ. 2559 – 2561 : ที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้กับ บ. บุญถาวรเซรามิคจำกัด และ บ. TE Connectivity
 • พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาสร้างค่านิยมองค์กร (LIFE) รพ.สัตว์ทองหล่อ

หลักสูตรที่บรรยาย

Communication

 • การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ในการทำงาน (GreenVersaion : Clear and Simple for Organization Performance)
 • การนำประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency Meeting)
 • การเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความร่วมมือ (Collaborative Negotiation)
 • พูดพลิกสถานการณ์ (Flip)
 • การแก้ไขปัญหาและจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
 • Train The Trainer

Personal Development

 • เปลี่ยนเพื่อไปต่อ สำหรับชีวิตและการทำงาน (A Chance to Change : Make the Move)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Boost Efficiency @ Work)
 • การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (PACSAI : Innovative Problem Solving)
 • การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก (Proactive Change)
 • The Professional
 • Change Management
 

Management

 • ผู้นำแห่งการสร้างความไว้วางใจ (Leading with Trust)
 • การ Coach และการให้ Feedback แก่ทีม (Performance Coaching & Innovative Feedback)
 • การบริหารทีมประสิทธิภาพสูง (High Performance Team Management)
 • การเป็นผู้นำแห่งความร่วมมือของทีม (Collaborative Leadership in The Workplace)
 • การวางแผนยุทธศาสตร์ และสร้างค่านิยมองค์กร (Vision Mission and Corporate Value)
 • First Time Supervisor (ก้าวสู่การเป็นหัวหน้างาน)
 • Interview and Hire Top Performing People for Line

Thinking & Mindset

 • Growth Mindset for Work
 • Growth mindset, Ownership and Proactive change

Human Resource

 • Stay Interview

Selling

 • การขายเชิงที่ปรึกษา (Consultative Selling)

ประสบการณ์การบรรยายในองค์กรต่างๆ (บางส่วน)

 • Thai Beverage Public Company Limited : “A Chance to Change” (47 class / 1,800 Persons)
 • Bangkok Bank Public Company Limited : “Green Communication” ( Verified Course in Training roadmap)
 •  
 • Thonglor International Pet Hospital : “Core value & Corporate Culture” (700 Persons)
 • Boontavorn Group : “The Manager 1 & 2 Program” (Branch Manager) and “Boonthavorn Guru : Train the Trainer (6 class / 90 Persons)
 • Sermsuk Public Company Limited. : “Performance Coaching & Feedback” (Director & Manager)
 • Tri Petch Isuzu Sales Co. Ltd.: “Green Communication ” (Verified Course in Training roadmap)
 • Mitsubishi motor (Thailand) Co., Ltd. : “WE : Work Efficiency”
 • The Deves Insurance Public Company Limited : “First Time Supervisor” (Verified Course in Training roadmap) and “Green Communication ” ( Verified Course in Training roadmap)
 • Kasikorn Asset Management Co.,Ltd. : “Green Communication”
 • Thai Union Manufacturing : “Green Communication” (Verified Course in Training roadmap)
 • TE Connectivity Manufacturing : “Middle Management Program” (New Manager)
 • Eagle Ottawa (Thailand) Co.,Ltd. : “Green Communication” (All Level) and “Collaboration Leadership” (Supervisor & Manager) and “PACSAI : Problem solving and decision making” and “WE : Work Efficiency” (All Level)
 • V Property Development and V Residence : “Green Communication” (Manager) and “A Chance to Change” (Manager)
 • SMS Corporation : “Collaboration Leadership” (Manager) and “WE : Work Efficiency” (Officer and Manager)
 • บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) : Growth Mindset
 • บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) : Leading with Trust
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สังกัดกระทรวงการคลัง : Interview Skills
 • บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน (BAM) : Leadership Academy Program
 • Tanyatip Express Co.,Ltd. : First Time Supervisor
 • สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) : GreenVersation Plus GrowthMindset
 • บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จํากัด : Change Management
 • กรมทางหลวง : การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
 • บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด : The Professional
 • บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) : Communication for Navigate Team 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์นพมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรมากว่า 13 ปี ให้กับมากกว่า 100 องค์กร ร่วมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตลอดจนพัฒนาศักยภาพของคน เพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคนิควิธีการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบ 3CO ซึ่งผู้เข้าสัมมนาจะได้สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าประทับใจ ได้เนื้อหาสาระ และสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม