ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด

การศึกษา

 • ปริญญาเอก :: การบริหารธุรกิจ Ph.D. in Management จากสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท :: พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต MBA :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี :: บัญชีบัณฑิต :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อุดมศึกษา :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท

งานปัจจุบัน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) :: Lucky Star International (Thailand) Co., Ltd.
 • รองผู้อำนวยการ :: บริษัท โอสถสภา จำกัด
 • ผู้บริหารการขายอาวุโส :: บริษัท เนสเล่ย์ ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย :: บริษัท ยิลเลตต์ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย :: บริษัท เป็ปซี่โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด
 • ผู้จัดการภาค :: บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี)
 • ผู้จัดการทั่วไป :: สายงานการขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป :: บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

 

การฝึกอบรมและการทำงานในต่างประเทศ

 • TEAM SALES MANAGER PROGRAM : PEPSI-COLA DETRIOT MICHIGAN USA
 • CUSTOMER BUSINESS DEVELOPMENT PROGRAM : PROCTER & GAMBLE AND WALMART : ARKANSAS USA

หลักสูตรที่บรรยาย

Selling

 • การเจรจาต่อรองแบบ Triple Win เครื่องมือสำคัญสร้างความสำเร็จของธุรกิจยุคนี้ (Triple Win Negotiation : The Essential Tool to Success in Business)
 • พลิกกลยุทธ์การขายเชิงรุก สู่ความเป็นมืออาชีพในงานขาย (Build up Proactive Selling to be Professional in Sales)
 • ศิลปะการค้นหาความต้องการของลูกค้าและจูงใจเพื่อนำเสนอขาย (The Art of Finding Customer Needs and Motivating to Buy)
 • การวางแผนการขาย (Effective Sales Planning : The Maximizer of Your Target)
 • การบริหารและการขายให้กับลูกค้ารายหลัก (Key Accounts Management : How to Manage Them Profitably)
 • กลยุทธ์การบริหารทีมขายสำหรับผู้จัดการทีมขาย (Managing Sales Force for Improved Results)
 • กลเม็ดเคล็ดลับ ‘การติดตามหนี้’ สำหรับทีมงานขาย ขายได้ต้องเก็บเงินได้ (Build up Debt Collection Skill : The Other Side of Sales for Effectiveness)
 • ศิลปะการขายสำหรับสินค้าราคาสูง ให้ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน (The Art of Selling Luxury and Premium Product In This Economy)
 • กลยุทธ์การตั้งราคาขายและการเจรจาต่อรองสำหรับทีมงานขาย (The Art of Pricing and Negotiation for Sales)
 
 • กลยุทธ์การตั้งราคาขายและการเจรจาต่อรองสำหรับทีมงานขาย (The Art of Pricing and Negotiation for Sales)
 • ขายง่าย ขายได้ : วิเคราะห์ลูกค้าด้วย DiSC (Sell More Effectively with DiSC Sales Style)
 • สร้างทีมให้ขายได้ ขายดี เริ่มต้นที่ Growth Mindset (Sales Success Starts With Growth Mindset)
 • Build Sales Mindset for Your Sales and Marketing Planning in Economic Crisis and 5.0 Era
 • Consultative Selling
 • Sales Planning Strategy
 • Advanced Negotiation and Convincing Skill
 • การจัดการข้อโต้แย้งในการขาย
 • เทคนิค Tele-Marketing อย่างมีประสิทธิภาพสูง (ภาคปฏิบัติ)

Marketing

 • การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน
 • การบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ์
 • การส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำเศรษฐกิจชะลอ
 • กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อรักษาลูกค้าเก่าและสร้างลูกค้าใหม่แบบ CRM

ผลงาน (บางส่วน)

วิทยากร

 • สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)
 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท)
 • สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME (ISMED)

อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น
 • บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • สาขาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ฯลฯ

กิจกรรมพิเศษ

 • คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • คอลัมนิสต์ Website Mthai.com คอลัมน์ Worktips
 • วิทยากรและที่ปรึกษาให้กับองค์กรรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร บริษัทจำกัด และมหาชน
 • วิทยากรพิเศษรายการชั่วโมงนักบริหาร สถานีวิทยุจุฬาฯ
 • ผู้แปล เรียบเรียง และเขียนบทความในหนังสือ ด้านการบริหาร การขายและการตลาด เช่น บิ๊กไอเดียการบริหารจากวอลล์สตรีท, วิธีจัดการกับเจ้านาย และการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

หาก “ประสบการณ์งานขาย” ในคำจำกัดความของหลายๆ ท่าน คือการได้มีโอกาสทำงานในองค์กรที่หลากหลาย หลากหลายทั้งประเภทธุรกิจ รูปแบบการแข่งขัน สินค้าและบริการ หรือแม้แต่การได้ทำงานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งนั่นหมายถึงการได้มีโอกาสได้เรียนรู้ที่จะทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และเต็มกำลังเท่าที่เราจะทำได้แล้วล่ะก็

คงจะดีไม่ใช่น้อยที่เราในฐานะนักขายที่อาจยังไม่โชกโชนมากนักในสนามแห่งนี้มากนัก จะได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้ที่สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นมาก่อน มีหลายคนเชื่อว่า “การเรียนรู้บางครั้งไม่ต้องใช้เวลามาก บางครั้งไม่ต้องลงสนามด้วยตัวเอง เพียงแต่เรามีโอกาสเรียนรู้จากผู้ที่เดินผ่านทางนั้นมาก่อน เราก็มีโอกาสได้รับเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกเองทั้งหมด”

จากประสบการณ์การทำงานในสายของงานขายทั้งการบริหารทีมขาย การพัฒนาและฝึกอบรมทีมขาย ในองค์กรชั้นนำอย่าง ยิลเลตต์ประเทศไทย, เป็ปซี่โคล่า, พี แอนด์ จี, ทีโอเอ และโฟร์โมสต์ ก็น่าจะเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า “ประสบการณ์งานขายที่จับต้องได้และนำไปใช้ได้จริง” นั้น คุณจะได้รับมันกลับไปจากวิทยากรท่านนี้ของเรา