อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา (อาจารย์อุ)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารทีม การสื่อสาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาตัวเอง และการพัฒนาความคิด

การศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • MINI – MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมและดูงาน

 • Innovation, TQM, TQC ประเทศญี่ปุ่น
 • Organization Development และ Human Resource Development ประเทศเกาหลี

งานปัจจุบัน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร้างศูนย์การเรียนรู้ กสทช.
  (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
 • ผู้เชี่ยวชาญการสร้างและบริหาร Mentoring System

ประสบการณ์ทำงาน

 • ด้วยความโดดเด่นของวิทยากรที่รู้ลึก รู้จริงจากประสบการณ์ตรง และมีทักษะการถ่ายทอดที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจง่าย น่าติดตาม เกิดการมีส่วนร่วมตลอดเวลา รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง ทำให้อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา ได้รับการยอมรับจากผู้เข้าสัมมนาและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ
 • ด้วยประสบการณ์ที่คลุกคลีกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารคุณภาพ (TQM) จากเครือซิเมนต์ไทย (SCG) มากว่า 19 ปี ทั้งในโรงงานและสำนักงานใหญ่ และเป็นวิทยากรที่ปรึกษาให้แก่องค์กรต่างๆ โดยได้รับฉายาว่า “ที่ปรึกษามือเปื้อนฝุ่น” เนื่องจากเข้าใจงาน เข้าใจคนในองค์กร วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด ทำให้องค์กรสามารถนำผลงานไปใช้ได้จริงอย่างเห็นผล
 • ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษากว่า 1,000 องค์กร

หลักสูตรที่บรรยาย

Management

 • ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)
 • 5 ทักษะสำคัญสำหรับผู้นำยุค 4.0
 • The Manager as Coach and Mentor
 • เทคนิคการวางแผนงาน การมอบหมายงาน การติดตามงาน
 • เทคนิคการบริหารงานและทีมงาน
 • เทคนิคการสอนงาน
 • เทคนิคการ “โค้ช” และทักษะการให้คำปรึกษา
 • OJT ยุคใหม่ (On the Job Training)
 • เทคนิคการสื่อสารสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน
 • การประเมินผลและการให้ Feedback เพื่อยกระดับผลงานลูกน้อง
 • ศิลปะการรับและให้ Feedback สำหรับหัวหน้างาน (Coping and Giving Feedback for Supervisor)
 • การสอนงานและการให้ Feedback เพื่อได้ผลจริงตามบริบทคนไทย (Coaching and Feedback for Improving Team Performance) 
 • การจูงใจลูกน้องสำหรับผู้นำชั้นเลิศของทีม (Motivating People for Effective Leader)
 • เจาะกลยุทธ์ ‘การสัมภาษณ์และสรรหา’ ทีมงานคุณภาพสำหรับผู้จัดการ (How to Interview and Hire Top Performing People for Smarter and Manager)
 • Supervision and Motivation
 • Managerial Effectiveness
 • HR Skills for Line Managers
 • Performance Management System for Line Manager
 • Managing Generation Y & Z 

Thinking & Mindset

 • Growth Mindset for Leadership and Organizations
 • Empowering Growth Mindset @ Work
 • High-Performance Mindset for Team Leader
 • Design thinking for Success @ Work
 • Learning Mindset

Communication

 • การสื่อสารของผู้นำทีมที่ทรงประสิทธิภาพ (Effective Communication of Team Leader)
 • Training for the Trainer
 • Make Meetings More Effective
 • เทคนิคการสื่อสารข้ามสายงาน
 • การสื่อสารสำหรับการทำงาน

Human Resources

 • การสำรวจและสร้างความผูกพันในองค์กร (Engagement Survey)
 • การจัดทำและพัฒนาพนักงานด้วย Competency
 • การจัดทำหลักสูตรปิด Gap Competency
 • การจัดทำ Training Road Map
 • Competency Based Interview
 • การเป็นที่ปรึกษาด้าน HR ในองค์กร
 • การบริหารงานพัฒนาและฝึกอบรม
 • Become a HR Pro
 • Building a workplace culture with Healthy Feedback 

Personal Development

 • เทคนิคการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกในการทำงาน
 • ก้าวสู่การเป็น Gen Y ที่โดดเด่นในองค์กร
 • ศิลปะการรับ Feedback จากหัวหน้างาน
 • ปรับ Mindset ปลุก Passion ปั้น Performance
 • Managing Your Boss
 • Success @ Work
 • เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองและองค์กรด้วย IKIGAI

Mentoring System

 • ก้าวสู่การเป็น “พี่เลี้ยงในองค์กรมืออาชีพ” (Being an Excellence Mentor : How to Help The Beginner Succeed)
 • การสร้างและ Implement ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)

ผลงาน

ผลงานเขียน

 • องค์กรนี้ (ต้อง) มีพี่เลี้ยง : Mentoring System

การบรรยายในองค์กรต่างๆ (บางส่วน)

 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ดาว เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โอสถสภา จำกัด
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • บริษัท หลักทรัพย์ธนาคารทหารไทย จำกัด
 • บริษัท สยามกลการ และ นิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท Benz BKK Group จำกัด
 • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
 • บริษัท คิมบอล อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ฮิตาชิ เคมีคอล ออร์โตโมทีพ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท LG Electronic จำกัด
 • บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด
 • บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด
  บริษัท คาวาซูมิ แลปบอทอรี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
 • บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ จำกัด
 • บริษัท เซรามิคอุตสากรรมไทย จำกัด
 • บริษัท สยามไฟเบอร์กล๊าส จำกัด
 • บริษัท ซีพีอยุธยา อลิอันท์ จำกัด
 • บริษัท ประกันภัย เอไอจี จำกัด
 • บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด
 • บริษัท ไทยบริดจโตน จำกัด
 • บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
 • บริษัท เทคนิป เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย จำกัด
 • บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 • บริษัท กระจกอาซาฮี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรีนสปอต จำกัด
 • บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
 • บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท นัทลิน จำกัด
 • บริษัท ซินเนค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด
 • บริษัท เนสิค (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไอเบล จำกัด
 • บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เซ็นทรัลเรสเตอรรอง จำกัด
 • บริษัท TOYOTA TSUSHO จำกัด
 • สถาบันวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (NECTEC)
 • สถาบันการบินพลเรือน
 • ธนาคารออมสิน
 • กระทรวงแรงงาน
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สภากาชาดไทย
 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • โรงพยาบาลจุฬา
 • หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการบรรยายด้าน

 • การสร้างและบริหาร Mentoring System
 • การสำรวจและสร้างความผูกพันในองค์กร (Engagement)
 • การจัดทำ Competency ที่สามารถใช้งานได้จริงในองค์กรไทย
 • การพัฒนาและปรับปรุง Competency ที่มีอยู่แล้ว ให้ใช้งานได้ผล
 • การจัดทำระบบพัฒนาพนักงานด้วย Skill Based Development
 • การพัฒนาหัวหน้างาน
 • การพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill ต่าง ๆ

เมื่อพูดถึงวิทยากรที่คลุกคลีอยู่ในวงการด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบการเป็นพี่เลี้ยงและการเป็นที่ปรึกษาในเมืองไทย ท่านแรกที่หลายๆ คนนึกถึงก็คงจะต้องเป็นวิทยากรที่ได้รับฉายาว่า “ที่ปรึกษามือเปื้อนฝุ่น” จากองค์กรต่างๆ ที่อาจารย์ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นทั้งที่ปรึกษาและวิทยากรให้ผู้บริหารและพนักงาน

เนื่องจากอาจารย์อุมีความเข้าใจทั้งในเนื้องาน และเข้าใจในคน จึงสามารถช่วยวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้แต่ละองค์กรอย่างตรงจุดทำให้องค์กรสามารถนำผลการวิเคราะห์นั้นไปใช้ได้จริงอย่างเห็นผล

ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารคุณภาพ (TQM) จากเครือซิเมนต์ไทยมากว่า 19 ปี ประจำอยู่ทั้งในส่วนโรงงานและสำนักงานใหญ่ จึงทำให้อาจารย์อุเป็นวิทยากรที่มีความโดดเด่นในความรู้ที่ลึกซึ้ง รู้จริงจากประสบการร์ตรง และอาจารย์ยังมีทักษะการถ่ายทอดที่ทำให้ผู้สัมมนาเข้าใจเนื้อหาของแต่ละหลักสูตรได้อย่างง่าย น่าติดตาม และสามารถมีส่วนร่วมได้ตลอดเวลา

ถ้าจะบอกว่า หากเป็นการสัมมนาที่ต้องมี Workshop เพื่อให้ได้คิดและนำไปใช้ได้จริงแล้วล่ะก็ อาจารย์อุนับเป็นวิทยากรมืออันดับต้นๆ ที่สามารถเป็นผู้นำของหลักสูตรลักษณะนี้ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด