(Onsite) พรีเซนต์ให้อยู่หมัด ตรงใจ และเข้าเป้า (PowerPresent: Strategies for High-Impact Persuasive Presentations)

ผลงานดี + พรีเซ้นท์ดี = งานสำเร็จและเติบโต

เริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นๆ ในทุกวันนี้

ไม่ว่าจะเป็นลูกน้อง หัวหน้า ผู้บริหาร หรือแม้กระทั่งเจ้าของกิจการ

คุณย่อมต้องได้เจอกับการนำเสนองานอย่างแน่นอน 

แล้วจะน่าเสียดายมากแค่ไหน หากหลาย Project หลายข้อเสนอ

ที่น่าจะได้รับการอนุมัติ จากหัวหน้า ผู้บริหาร หรือจากลูกค้า 

ต้องมาติดปัญหา เนื่องจากเราผู้ที่พรีเซ้นต์ กำลังเผชิญอยู่กับ

การขาดเทคนิคในการนำเสนอที่ตรงเป้าและตรงประเด็น

ทำให้ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ฟังหรือโน้มน้าวใจผู้ฟังได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจากทุกฝ่ายงานที่ต้องการพัฒนาทักษะในการนำเสนองาน

• ผู้ประกอบการ

• นักศึกษา

• บุคคลทั่วไป

ความสำคัญ

ทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งที่จะนำให้ท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะในโลกยุคการแข่งขันสูง นำเสนอผลงาน การนำเสนอสินค้า การเจรจาต่างๆ ต้องอาศัยการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ฟัง

เป็นที่น่าเสียดาย หลายโครงการที่น่าจะได้รับการอนุมัติติดปัญหาอันเนื่องจาก ผู้นำเสนอเผชิญกับปัญหาความไม่มั่นใจในการนำเสนอหรือขาดเทคนิคในการนำเสนอ ทำให้ไม่สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ฟังและโน้มน้าวใจผู้ฟังได้

หลักสูตรนี้จึงออกแบบขึ้นมา เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจ และความได้เปรียบในการนำเสนอด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนาได้พัฒนาทั้งทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอและการสื่อสาร เพื่อลดปัญหาความเข้าใจระหว่างกัน ปัญหาการส่งต่อข้อมูล ปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาการสื่อสารไม่ตรงเป้า การโน้มน้าวและจูงใจ และสร้างการทำงานเป็นทีมที่เปี่ยมประสิทธิภาพ เพื่อก่อเกิดประสิทธิผลสู่สุดแก่ผู้เข้าสัมมนาและองค์กรต่อไป

เนื้อหา

Module 1 : ความสำคัญของการนำเสนอ

• ความหมาย ความสำคัญของ การนำเสนอ
• การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการนำเสนอ
• เคล็ดลับในการเตรียมตัวในการนำเสนอ
• เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ฟัง

Module 2 : การนำเสนอให้เข้าเป้า

• การวางเป้าหมายในการนำเสนอ
• การวางแผนและลำดับการนำเสนอ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
• แนวทางการค้นหา ความต้องการของผู้ฟัง
• การวางแผนนำเสนอให้เหมาะในแต่ละสถาณการณ์
   – นำเสนอต่อลูกค้า
   – นำเสนอต่อผู้บริหาร
   – นำเสนอต่อทีมงาน
• การนำเสนอประโยชน์ของสิ่งที่นำเสนอ (Value Proposition) ให้โดนใจผู้ฟัง
• การนำเสนอยิงให้เข้าเป้า สะกดใจผู้ฟัง
• รู้เขา รู้เรา นำเสนอ 100 ครั้ง ชนะ 100 ครั้ง ด้วย D-I-S-C
   – ทำความเข้าใจ “รู้เขา รู้เรา” ด้วยหลักการ D-I-S-C
   – Workshop : แบบประเมินบุคลิกภาพของตนเอง
   – Workshop : ฝึกวิเคราะห์บุคลิกภาพของผู้อื่น
   – แนวทางการนำเสนออย่างเหนือชั้นด้วย D-I-S-C

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

  

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]