อีเมลโปร สร้างความน่าเชื่อถือ ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร (Write Like a Pro : Elevate English Business Emails and Impress)

เคยไหม?

• เสียเวลาเขียนอีเมลยาวนาน แต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นที่น่าพอใจ
• กังวลว่าอีเมลจะสื่อสารไม่ตรงประเด็น สร้างความเข้าใจผิด
• กลัวว่าผู้รับจะไม่สนใจ ไม่เปิดอ่าน หรือตอบกลับ
• ใช้เวลานานในการเขียนอีเมลแต่ละฉบับ
• รู้สึกเบื่อหน่ายกับรูปแบบอีเมลเดิมๆ

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป! เมื่อคุณเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนา “Write Like a Pro”

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อ

ปลดล็อก – ศักยภาพการเขียนอีเมลของคุณ
เสริมสร้าง – ทักษะการเขียนให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มพูน – ความมั่นใจในการสื่อสาร
พัฒนา – กลยุทธ์การเขียนอีเมลให้น่าสนใจ ดึงดูดผู้รับ
เข้าใจ – หลักการเขียนอีเมลธุรกิจอย่างมืออาชีพ

เนื้อหาเข้มข้น เน้นการฝึกปฏิบัติจริง

• เทคนิค “การเขียนให้ตรงประเด็น” เข้าใจง่าย
“การจัดโครงสร้าง” อีเมลให้น่าอ่าน
• การเลือกใช้ “ภาษา” ที่เหมาะสมกับผู้รับ
“การโน้มน้าวใจ” ผ่านตัวอักษร
• การเขียนอีเมล “กรณีศึกษา” จริง เช่น อีเมลแนะนำตัว อีเมลเสนอขาย อีเมลแจ้งข่าวสาร
• วิเคราะห์ ตัวอย่างอีเมลธุรกิจที่ดี

==========================================================

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• พนักงานทุกระดับที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ
• เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ความสำคัญ

คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างข้อความในอีเมลที่ดึงดูดความสนใจ
จัดโครงสร้างอีเมลเพื่อความชัดเจน ใช้ภาษาและน้ำเสียงที่เหมาะสม

เราจะเจาะลึกถึงความแตกต่างของมารยาทในการเขียนอีเมลแบบมืออาชีพและไม่มืออาชีพ
เพื่อให้มั่นใจว่า การสื่อสารของคุณจะสื่อถึงความเป็นมืออาชีพและให้เกียรติผู้รับอยู่เสมอ
และคุณจะค้นพบกลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงหลุมพรางที่พบได้บ่อยในการเขียนอีเมลทั่วไปอีกด้วย

นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ของเรายังตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารระหว่างประเทศ
ในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันในปัจจุบัน ด้วยการมุ่งเน้นที่การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
คุณจะได้เรียนรู้วิธีปรับสไตล์การเขียนให้เหมาะสมกับมุมมองที่หลากหลาย
เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั่วโลก

และเมื่อเข้าร่วมสัมมนากับเรา คุณจะได้รับเครื่องมือและความมั่นใจที่จำเป็นสำหรับความเป็นเลิศในการทำงาน
ปลดล็อกศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพงานของคุณ และยังสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานระดับโลกที่แข็งแกร่งอีกด้วย

อย่าพลาดโอกาสนี้ ในการยกระดับเส้นทางอาชีพของคุณ
แล้วคุณจะได้รับรู้ถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของอีเมล
ที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการสื่อสาร และความสำเร็จของคุณ

เนื้อหา

• หลักและวิธีการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักสากลนิยม
• ศิลปะการเขียนอีเมลอย่างมีหลักจิตวิทยา
• โครงสร้าง การเรียบเรียงเนื้อหา และเลือกวิธีการเขียนอีเมลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
• เรียนรู้สำนวนการใช้ภาษาที่ถูกต้องและทันสมัย
• Workshop & Practices (1)
• การส่งอีเมลเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• การแสดงความชื่นชม แสดงความยินดี การแสดงความเสียใจ และขอบคุณ
• หลักการเขียนอีเมลในวาระต่างๆ เช่น การนัดหมาย การแจ้งเตือน การติดตามงาน
• หลักและวิธีการตรวจอีเมลก่อนส่งและขั้นตอนสำคัญที่มักถูกละเลย
• การเขียนอีเมลที่ผิดบ่อยๆ พร้อมวิธีแก้ไข
• Workshop & Practices (2)

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]