(Onsite) การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในการทำงาน (Writing Professional Email For Business)

พลิกโฉมอีเมลแบบเดิมๆ ของคุณ ด้วยครื่องมือและเทคนิคต่างๆ
ที่ช่วยสร้างอีเมลให้กระชับ มีความเป็นมืออาชีพ และน่าสนใจ
ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้รับในแต่ละชาติ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจากทุกฝ่ายงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางอีเมลภาษาอังกฤษ
• ผู้ประกอบการ

ความสำคัญ

คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างข้อความในอีเมลที่ดึงดูดความสนใจ
จัดโครงสร้างอีเมลเพื่อความชัดเจน ใช้ภาษาและน้ำเสียงที่เหมาะสม

เราจะเจาะลึกถึงความแตกต่างของมารยาทในการเขียนอีเมลแบบมืออาชีพและไม่มืออาชีพ
เพื่อให้มั่นใจว่า การสื่อสารของคุณจะสื่อถึงความเป็นมืออาชีพและให้เกียรติผู้รับอยู่เสมอ
และคุณจะค้นพบกลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงหลุมพรางที่พบได้บ่อยในการเขียนอีเมลทั่วไปอีกด้วย

นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ของเรายังตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารระหว่างประเทศ
ในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันในปัจจุบัน ด้วยการมุ่งเน้นที่การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
คุณจะได้เรียนรู้วิธีปรับสไตล์การเขียนให้เหมาะสมกับมุมมองที่หลากหลาย
เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั่วโลก

และเมื่อเข้าร่วมสัมมนากับเรา คุณจะได้รับเครื่องมือและความมั่นใจที่จำเป็นสำหรับความเป็นเลิศในการทำงาน
ปลดล็อกศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพงานของคุณ และยังสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานระดับโลกที่แข็งแกร่งอีกด้วย

อย่าพลาดโอกาสนี้ ในการยกระดับเส้นทางอาชีพของคุณ
แล้วคุณจะได้รับรู้ถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของอีเมล
ที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศด้านการสื่อสาร และความสำเร็จของคุณ

เนื้อหา

• หลักและวิธีการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักสากลนิยม
• ศิลปะการเขียนอีเมลอย่างมีหลักจิตวิทยา
• โครงสร้าง การเรียบเรียงเนื้อหา และเลือกวิธีการเขียนอีเมลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
• เรียนรู้สำนวนการใช้ภาษาที่ถูกต้องและทันสมัย
• Workshop & Practices (1)
• การส่งอีเมลเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• การแสดงความชื่นชม แสดงความยินดี การแสดงความเสียใจ และขอบคุณ
• หลักการเขียนอีเมลในวาระต่างๆ เช่น การนัดหมาย การแจ้งเตือน การติดตามงาน
• หลักและวิธีการตรวจอีเมลก่อนส่งและขั้นตอนสำคัญที่มักถูกละเลย
• การเขียนอีเมลที่ผิดบ่อยๆ พร้อมวิธีแก้ไข
• Workshop & Practices (2)

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]