สัมภาษณ์แม่นยำ คัดคนเป๊ะ ไม่เสียเวลา (Hire Right, Hire Smart : Competency Based Interview)
หากตอนนี้ คุณเจอปัญหาเหล่านี้อยู่
• หาคนเก่งมาร่วมงานยาก
• สัมภาษณ์แล้วไม่เจอคนที่ใช่
• เลือกคนผิด พนักงานลาออกบ่อย
• เสียเวลา เสียเงิน กับการสรรหาที่ไม่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้ ช่วยคุณได้!

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคคลากร ที่รับผิดชอบการสัมภาษณ์
ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ได้อย่างมั่นใจ
ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก ค้นหาผู้สมัครที่มีศักยภาพ
บุคคลทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การถามคำถาม และการวิเคราะห์

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

• สัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ดึงข้อมูลที่จำเป็น ตัดสินใจได้ถูกต้อง
• ค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการขององค์กร
ลดความเสี่ยงในการรับพนักงานผิดคน
• พัฒนาทักษะการสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ได้อย่างมั่นใจ สร้างความประทับใจ
• ค้นหาผู้สมัครที่มีศักยภาพ พร้อมพัฒนา ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ (Learning Gains)

• เรียนรู้วิธีการสัมภาษณ์แบบ Competency Based Interview
คัดเลือกคนเก่ง ตรงกับความต้องการขององค์กร
• พัฒนาทักษะการตั้งคำถาม เจาะลึก ค้นหาศักยภาพของผู้สมัคร
• ฝึกฝนการประเมินผล วิเคราะห์ ตัดสินใจ เลือกคนที่มีประสิทธิภาพ
• เพิ่มประสิทธิภาพการสรรหา ประหยัดเวลา ประหยัดเงิน
• พัฒนาทักษะการสื่อสาร สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ สร้างความประทับใจ

พิเศษ!

• ฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์ผ่านกิจกรรม Workshop และ Role play
• เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาที่มีประสบการณ์

เนื้อหา (Contents)

📌 Module 1 : รากฐานสู่การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ

• ความแตกต่างระหว่างการสรรหาและการคัดเลือก : เข้าใจเป้าหมาย กระบวนการ และความสำคัญของทั้งสองกระบวนการ
• ความหมายและความสำคัญของการสัมภาษณ์งาน : เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และผลลัพธ์ที่แท้จริงของการสัมภาษณ์
• รูปแบบของคำถามในการสัมภาษณ์งาน : ประเภท ลักษณะ และเทคนิคการใช้คำถามที่หลากหลาย

📌 Module 2 : เจาะลึก Competency : หัวใจสำคัญของการคัดเลือก

• ความหมายของ Competency : เข้าใจแก่นแท้ของ Competency และความสำคัญต่อองค์กร
• แนวทางการตั้งคำถามตาม Competency : เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ กำหนด และสร้างคำถามที่ตรงกับ Competency ที่ต้องการ
• แนวคิดการสัมภาษณ์งานตาม S-T-A-R Interview : ฝึกฝนเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก ดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์
• แนวทางการจัดทำชุดคำถามตาม Competency : ออกแบบ พัฒนา และปรับใช้ชุดคำถามที่เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงาน

📌 Module 3 : เทคนิคการสัมภาษณ์ที่เหนือชั้น

• การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์งาน : เตรียมพร้อมทั้งด้านข้อมูลและเทคนิค
• รูปแบบของคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน : เรียนรู้ประเภทคำถามที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างและแนวทางการใช้
• วิธีการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์งาน : ฝึกฝนเทคนิคการตั้งคำถามที่ชัดเจน ดึงข้อมูล และสร้างการมีส่วนร่วม
• Do และ Don’t ที่ควรทำและควรหลีกเลี่ยงในการสัมภาษณ์งาน : เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด สร้างความประทับใจให้ผู้สมัคร
• แนวทางการประเมินผลการสัมภาษณ์งาน : วิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินใจ เลือกผู้สมัครที่มีศักยภาพ

📌 Module 4 : ฝึกฝนและพัฒนาทักษะ

Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติการจัดทำชุดคำถามในการสัมภาษณ์งาน : ลงมือออกแบบชุดคำถาม แลกเปลี่ยน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ : ฝึกการสัมภาษณ์จริง รับฟังคำแนะนำ พัฒนาทักษะ

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]