ผู้นำสื่อสารเป็น (The Communicative Leader : Transformative Skills for Success)
ก่อนที่จะกลายเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องพร้อมใจกับบอกว่า ‘หนีไปๆ’ ในอนาคต
แวะมาเติมสกิลนี้กันหน่อยดีกว่า
คุยยังไง สอนแบบไหน ลูกน้องก็ยังรักและเชื่อใจ อยากช่วยงานเต็มที่
ที่สำคัญไม่ใช่แค่สื่อสารทางการพูดอย่างเดียว
คอร์สนี้จะนำเทคนิคการสื่อสารทางการฟังมาบอกกันด้วย
ครบ จบ นำไปใช้ได้เลย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้บริหารในตำแหน่งผู้จัดการและหัวหน้างาน ที่กำลังหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของตัวเอง เพื่อปรับใช้กับทีมงาน

ความสำคัญ

จากผลวิจัยทำให้เราพบว่า ปัญหาในองค์กรปัจจุบัน
เกิดจากการสื่อสารและการประสานงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ สูงถึง 80% !!!

หากเราสามารถหาวิธีที่ทำให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาภายในองค์กรคงหายไปมากมาย และแปรเปลี่ยนเป็นการสร้างความร่วมมือ ผลิตผลงานที่เปี่ยมประสิทธิภาพแทน

ทั้งนี้เรายังพบว่า ปัญหาในการสื่อสาร ส่วนใหญ่มักเกิดระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงาน ซึ่งเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด สร้างความเข้าใจผิด และมักจะนำเอาความเข้าใจผิด ไปคิดเอง เออเอง จนนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นๆ แทนที่จะสอบถามจนเข้าใจ และนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้รวมเอาเคล็ดลับในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร ความฉลาดทางอารมณ์ แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจ และเคล็ดลับการพัฒนาตนเอง ในด้านการสื่อสารและการประสานงาน เพื่อให้ผู้บริหารทีมสามารถนำกลับไปพัฒนา ยกระดับการสื่อสาร ลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ให้กลายเป็นผู้บริหารมืออาชีพ สร้างความเจริญรุ่งโรจน์แก่ตนเอง ทีมงาน และองค์กรต่อๆ ไป

เนื้อหา

• ความสำคัญและประโยชน์ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
• กฎแห่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
• จุดประกายทัศนคติเชิงบวก กุญแจแห่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
• จุดประกายสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) จุดเริ่มต้นการสื่อสารที่เป็นเลิศ
• แนวทางการสร้างความเชื่อมั่นและภาวะความเป็นผู้นำต่อการสื่อสารที่ดี
• จิตวิทยาในการเข้าใจผู้อื่นและโน้มน้าวใจคน
• 12 คำพูด ทรงพลังที่จะโน้มน้าวใจทีมงาน
• เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจคน
• เคล็ดลับ 6 ประการ สื่อสารชนะใจคน
• Workshop :: ฝึกฟัง จับประเด็น และถ่ายทอด
• Case Study & Role play :: การรับมือกับพนักงานในแต่ละสถานการณ์
• การสื่อสารสร้างขวัญกำลังใจ (Recognition)

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]