ผู้นำสื่อสารเป็น (The Communicative Leader : Transformative Skills for Success)
เคยไหม ที่คุณ
• รู้สึกว่าสื่อสารกับลูกน้อง ทีมงาน หรือลูกค้าแล้วไม่เข้าใจ?
• ประสบปัญหาความขัดแย้งในที่ทำงาน?
• รู้สึกขาดแรงจูงใจ ทีมงานไม่มีประสิทธิภาพ?
• ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอ โน้มน้าวใจ เจรจาต่อรอง?
หลักสูตรนี้ ช่วยคุณได้!

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

• ผู้บริหารในตำแหน่งผู้จัดการและหัวหน้างาน ที่กำลังหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของตัวเอง เพื่อปรับใช้กับทีมงาน

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

• สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจ เข้าอกเข้าใจผู้อื่น
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง ทีมงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง
• นำเสนอผลงานอย่างมั่นใจ ดึงดูดใจผู้ฟัง
• สร้างแรงบันดาลใจ นำทีมสู่ความสำเร็จ
• โน้มน้าวใจผู้อื่น เปลี่ยนความคิด สร้างแรงจูงใจ
• บริหารจัดการความขัดแย้ง สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ (Learning Gains)

• การสื่อสารอย่างมั่นใจ : เสนอไอเดีย นำเสนอผลงาน โน้มน้าวใจผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การเข้าใจผู้อื่น : เรียนรู้เทคนิคการอ่านใจคน เข้าใจความต้องการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
• การจัดการความขัดแย้ง : เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นโอกาส สร้างบรรยากาศการทำงานที่ราบรื่น
• การสร้างแรงบันดาลใจ : กระตุ้นให้ทีมงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
• การพัฒนาทักษะการฟัง : ฟังอย่างมีสมาธิ จับประเด็นสำคัญ เข้าใจความต้องการของผู้อื่น
• การสื่อสารแบบมืออาชีพ : สื่อสารอย่างชัดเจน ตรงประเด็น สร้างความน่าเชื่อถือ
• การเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นำ : สื่อสารด้วยความมั่นใจ น่าเชื่อถือ สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน
• การฝึกฝนทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ : เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
• การพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจ : โน้มน้าวใจผู้อื่น เปลี่ยนความคิด สร้างการยอมรับ
• การสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมงาน : สื่อสารด้วยความชื่นชม กระตุ้นให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• การเข้าใจธรรมชาติของคนแต่ละประเภท : ปรับเปลี่ยนการสื่อสารให้เหมาะสมกับบุคคล สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
• การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง : เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารใหม่ๆ พัฒนาทักษะอยู่เสมอ

เนื้อหา

Module 1 : รากฐานสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ความสำคัญและประโยชน์ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ : เข้าใจผลกระทบของการสื่อสารที่ดีต่อชีวิตการทำงานและความสัมพันธ์
กฎแห่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ : เรียนรู้หลักการสำคัญที่ช่วยให้การสื่อสารของคุณราบรื่น เข้าใจง่าย และบรรลุเป้าหมาย

Module 2 : จุดประกายพลังแห่งการสื่อสาร

จุดประกายทัศนคติเชิงบวก : เสริมสร้างพลังบวก ปรับมุมมอง พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลดีต่อการสื่อสาร
จุดประกายสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) : เข้าใจและควบคุมอารมณ์ เข้าใจผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
แนวทางการสร้างความเชื่อมั่นและภาวะความเป็นผู้นำ : สื่อสารอย่างมั่นใจ สร้างแรงบันดาลใจ นำทีมสู่ความสำเร็จ

Module 3 : เทคนิคการสื่อสารขั้นสูง (การโน้มน้าวและการจูงใจ)

จิตวิทยาในการเข้าใจผู้อื่นและโน้มน้าวใจคน : เข้าใจกลไกการคิด มุมมอง และแรงจูงใจ โน้มน้าวใจอย่างมีประสิทธิภาพ
12 คำพูด ทรงพลังที่จะโน้มน้าวใจทีมงาน : เพิ่มพลังให้คำพูด สื่อสารอย่างมีอิทธิพล บรรลุเป้าหมาย
เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจคน : สื่อสารอย่างน่าสนใจ ดึงดูดใจ สร้างความประทับใจที่ดี
เคล็ดลับ 6 ประการ สื่อสารชนะใจคน : เทคนิคเด็ดที่จะทำให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารสร้างขวัญกำลังใจ (Recognition) : เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ กระตุ้นการทำงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

Module 4 : ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร

Workshop : ฝึกฟัง จับประเด็น และถ่ายทอด : ฝึกฝนทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ จับประเด็นสำคัญ สื่อสารต่อได้อย่างถูกต้อง
Case Study & Role play : การรับมือกับพนักงานในแต่ละสถานการณ์ : ฝึกฝนการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เรียนรู้เทคนิคการรับมือกับพนักงานที่มีความหลากหลาย

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]