ถอดรหัส ต่าง Gen ต่างวัย งานราบรื่น ไร้รอยต่อ (Generation Gap? No Problem! : Working Across Gen)
หากตอนนี้คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้

• สื่อสารกับน้อง ๆ Gen Z Y ไม่เข้าใจ พูดอะไรก็เหมือนไปคนละทาง
• ไม่เข้าใจทัศนคติของคนรุ่นใหม่ ทำไมถึงเปลี่ยนงานบ่อย ไม่มีความอดทน
• มีปัญหากับ Baby Boomer ที่หัวโบราณ ไม่ยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ
• ทีมงานมีความขัดแย้ง เพราะความแตกต่างของวัยและทัศนคติ
• ประสิทธิภาพการทำงานลดลง เพราะขาดความร่วมมือและความเข้าใจกัน

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคุณ!

อย่าปล่อยให้ Gen Gap ทำลายทีม!
เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

พนักงานทุกระดับ ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน
หัวหน้างานทุกระดับ ที่ต้องบริหารทีมที่มีพนักงานหลากหลาย Generation
ผู้จัดการ ที่ต้องการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทำงานร่วมกัน
HR และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับความหลากหลาย

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ (Learning Gains)

เข้าใจความแตกต่าง ของแต่ละเจเนอเรชัน ทั้ง Baby Boomer, Gen X, Gen Y และ Gen Z
ค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อน ของแต่ละเจเนอเรชัน เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกัน
พัฒนาทักษะการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพกับคนทุกวัย
สร้างความร่วมมือ และบรรยากาศการทำงานที่ดีในทีม
ลดความขัดแย้ง และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง ของคนแต่ละเจเนอเรชัน
สื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นวัยไหน
สร้างทีมที่แข็งแกร่ง โดยใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการทำงานของทีม
สร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เปิดกว้าง ยอมรับความแตกต่าง และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

เนื้อหา (Learning Contents)

🟢 Module 1 : ทำความเข้าใจพนักงานแต่ละ Gen

• ต้นกำเนิดของปัญหา Generation ในสังคม
• สภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมคนแต่ละ Gen (Baby Boomer, X, Y, Z)
• ทัศนคติและพฤติกรรมของคนแต่ละ Gen :
   เจาะลึกความเชื่อ ค่านิยม และรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันของคนแต่ละรุ่น
• ประเภทของพนักงาน Gen Y, Z :
  ทำความเข้าใจความหลากหลายภายใน Gen Y, Z และวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสม

🟢 Module 2 : เทคนิคการประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่น

• เทคนิคการประสานงานร่วมกับคนแต่ละ Gen
• เทคนิคการทำงานร่วมกับคนแต่ละ Gen ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เคล็ดลับการสื่อสารชนะใจคนอื่น
• เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ
• พฤติกรรมการสื่อสารที่สร้างความไม่พอใจ
• แนวทางการสร้างความร่วมมือที่ดีในการทำงาน

🟢 Workshop : กรณีศึกษาและบทบาทสมมติการทำงานร่วมกับคนแต่ละ Gen

• ฝึกปฏิบัติ
• แลกเปลี่ยนประสบการณ์
• รับฟังข้อเสนอแนะ

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]