(Onsite) มัดรวม Soft Skill สำคัญและจำเป็น สำหรับการทำงานยุคนี้ (Boost Work Efficiency with Essential Skillset)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่ต้องการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานในยุคนี้ เพื่อให้ทำงานสำเร็จ และมีความสุขไปพร้อมกัน

ความสำคัญ

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์และนำหุ่นยนต์มาทำงานแทนคนมากขึ้น ส่งผลกระทบกับคนที่อยู่ในตลาดแรงงานหลายอาชีพมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเลิกจ้าง

ดังนั้นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อความอยู่รอดเป็นสิ่งสำคัญ และเพื่อพัฒนาทักษะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ซึ่งโดยปัจจุบันทักษะ Hard Skills อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ การมีทักษะ Soft Skills จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นในยุคดิจิทัล ไม่ว่าคุณกำลังมองหางานใหม่หรือปรับปรุงประสิทธิภาพในงานที่ทำอยู่ก็ตาม

และนี้คือ ทักษะที่จำเป็นในการทำงานยุคนี้ เป็นทักษะแห่งอนาคตที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพของคุณ

เนื้อหา

• เข้าใจ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ (Job Description)
• การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน

4 รู้ ที่ต้องรู้ ในการทำงาน
   – รู้จักตนเอง (ข้อดี ข้อเสีย)
   – รู้จักองค์กร
   – รู้ลักษณะงาน
   – รู้จักผู้เกี่ยวข้อง

เก่งคิด
   – คิดบวก (Positive Mindset)
   – คิดสร้างสรรค์ (Innovation Thinking)
   – คิดพัฒนา และปรับปรุง (Growth Mindset)

เก่งคน
   – สื่อสารมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
   – เข้าใจความแตกต่างของคน
   – ประสานงานประสานงานให้ได้งาน (Collaboration)

เก่งงาน
   – เก่งแก้ปัญหา (Problem Solving)
   – เก่งวางแผน (Planning)
   – เก่งเทคโนโลยี

• คำพูดที่ควรพูดในการทำงาน
• แนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
• สรุป คำถาม – คำตอบ

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

 

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]