(Onsite) การตั้งเป้าหมายและการบริหารเวลาในการทำงาน (Goal Setting and Time Management)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจากทุกฝ่ายงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการการตั้งเป้าหมายและการบริหารเวลา

• ผู้ประกอบการ

• นักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบและเริ่มทำงาน

• บุคคลทั่วไป

ความสำคัญ

ผู้คนจำนวนมากที่ตั้งใจด้วยความพยายามอย่างสูงในการทำงานให้หนักขึ้น แต่กลับไปไม่ถึงฝั่งฝันแห่งความสำเร็จอย่างมีความสุข หรือกลับไม่เหลือเวลาให้กับคนสำคัญอย่างคนในครอบครัว

คำพูดที่มักติดปากคนในปัจจุบัน คือ “ไม่มีเวลา”

แต่กลับเป็นเรื่องแปลก ที่ทุกคนในโลกมีทรัพยากรอย่างหนึ่งที่เหมือนกันและเท่ากัน นั่นคือ “เวลา” มีคนจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข

เขามีอะไรที่แตกต่างจากคนทั่วๆ ไปหรือ และคำตอบที่ค้นพบ คือ เขาเหล่านั้นมีการตั้งเป้าหมาย และบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญในชีวิต และการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม

หลักสูตรนี้จะช่วยแนะนำเทคนิควิธีการทำงานที่ชาญฉลาดขึ้น ทำงานสำเร็จเร็วขึ้น ก้าวเข้าใกล้สู่ความสำเร็จมากขึ้น และมีเวลาเหลือมากพอที่จะทำให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปพร้อมๆ กันด้วย

เนื้อหา

Module 1 :: Goal Setting

• จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ต้องเริ่มจากเป้าหมาย (Smart Goal)
• พลังแห่งการวางเป้าหมาย และกำหนดวิสัยทัศน์
• การสร้างเป้าหมายด้วยหลักการ S.M.A.R.T.
• การสร้างปณิธานทรงอานุภาพ (Commitment) สู่ความสำเร็จ
• การวางแผน เพื่อให้เป้าหมายสำเร็จ
• การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมาย

Module 2 :: Time Management

• จุดประกาย คุณค่าแห่งเวลา
• ทัศนคติในเชิงบวกต่อการจัดลำดับความสำคัญ
• เทคนิคการชนะใจตน และ การผลัดวันประกันพรุ่ง
• ความเร่งด่วน Vs. ความสำคัญ
• กับดักแห่งความเร่งด่วน
• ความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญ
• เทคนิคการจัดความสำคัญในชีวิต และการทำงาน
• กฎของพาเลโต้ (Paleto’s Law 20:80)
• เทคนิคบริหารเวลาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ
• สรุป คำถาม คำตอบ

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

 

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]