✅ เปิดรับอีก 7 ที่นั่ง ✅ (Onsite) แก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงานอย่างครอบคลุมและสร้างสรรค์ (Making Better Decisions by Creativity)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารและทีมงานทุกระดับ ที่ต้องการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

• ผู้ประกอบการที่สนใจ

วัตถุประสงค์

สร้างกระบวนการอย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ทางเลือกในทุกระดับองค์กร

โดยการผสานการคิดวิเคราะห์ (Analytical) และความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative)
ซึ่งได้ออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เข้าสัมมนาทั้งระดับพนักงานจนถึงผู้บริหาร

เนื้อหา

PROBLEM

• ผู้นำถูกคาดหวังอย่างไรจากองค์กรเมื่อเผชิญปัญหา
• ปัญหาที่ผู้นำต้องเผชิญในการทำงาน
• 4 ลักษณะของปัญหาที่ผู้นำต้องแก้ไข
• สิ่งที่ผู้นำควรทำ และไม่ควรทำเมื่อเผชิญปัญหา
• ฝึกการระบุปัญหาเพื่อสร้างความชัดเจน (Problem)

ANALYSIS

• รากของปัญหา (Root cause) และกระบวนการสืบค้น
• ความผิดพลาดที่มักพบเจอในระหว่างการวิเคราะห์ปัญหา
• เครื่องมือง่าย ๆ ที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา
• Workshop : ฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือ ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาขององค์กร

CHOICES

• ความคิดสร้างสรรค์กับการแก้ไขปัญหา (Choice)
• เทคนิคการผลิต “ทางเลือก” โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ ทางเลือกที่ 3
• Workshop : ฝึกปฏิบัติผลิตความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมาใช้ในองค์กร

SOLUTION

• การตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด (Solution)
• การตัดสินใจเลือก “ทางเลือก” มาดำเนินการแก้ไขด้วย Effort – Effect Matrix
• การตัดสินใจเลือก “ทางเลือก” เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา (กรณีมีเกณฑ์การตัดสินใจ)
• Workshop : ฝึกปฏิบัติการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
• ผลลัพธ์ ผลสะท้อนจากการตัดสินใจในแต่ละครั้ง

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

 

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]