ปลดล็อกความคิด ปั้นไอเดีย พัฒนาการตัดสินใจ ด้วย Creativity (Creative Decision-Making Strategies)
หากตอนนี้ คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่
• รู้สึกตัน คิดอะไรไม่ออก
• หาทางออกให้กับงานไม่ได้
• ตัดสินใจผิดพลาดบ่อย เสียเวลา เงิน และโอกาส
• เผชิญกับปัญหาเดิม ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณได้แน่นอน!

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

• พนักงานทุกระดับที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
• หัวหน้างานและผู้บริหารที่ต้องการมีเครื่องมือในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
• ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ หาทางออกใหม่ ๆ ให้กับงาน

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

• คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
• หาทางออกใหม่ ๆ แก้ปัญหาได้ตรงจุด
• ตัดสินใจแม่นยำ รวดเร็ว บนพื้นฐานข้อมูล
• เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาองค์กร

สิ่งที่ได้เรียนรู้ (Learning Gains)

• ฝึกฝนคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาซ้ำ ๆ ได้ดี
• เรียนรู้เทคนิคการระบุปัญหา หาสาเหตุที่แท้จริง
• พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ หาไอเดียและทางเลือกใหม่ ๆ
• ฝึกฝนการตัดสินใจอย่างมั่นใจ แม่นยำ เลือกวิธีการที่ดีที่สุด
• เพิ่มประสิทธิภาพในงาน พัฒนาศักยภาพ ก้าวหน้าในสายงาน

เนื้อหา (Contents)

PROBLEM (ปลดล็อกความคิด)

• ผู้นำถูกคาดหวังอย่างไรจากองค์กรเมื่อเผชิญปัญหา
• ปัญหาที่ผู้นำต้องเผชิญในการทำงาน
• 4 ลักษณะของปัญหาที่ผู้นำต้องแก้ไข
• สิ่งที่ผู้นำควรทำ และไม่ควรทำเมื่อเผชิญปัญหา
• ฝึกการระบุปัญหาเพื่อสร้างความชัดเจน (Problem)

ANALYSIS (วิเคราะห์อย่างมีชั้นเชิง)

• รากของปัญหา (Root cause) และกระบวนการสืบค้น
• ความผิดพลาดที่มักพบเจอในระหว่างการวิเคราะห์ปัญหา
• เครื่องมือง่าย ๆ ที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา
• Workshop : ฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือ ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาขององค์กร

CHOICES (ปั้นไอเดียสร้างสรรค์)

• ความคิดสร้างสรรค์กับการแก้ไขปัญหา (Choice)
• เทคนิคการผลิต “ทางเลือก” โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ ทางเลือกที่ 3
• Workshop : ฝึกปฏิบัติผลิตความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมาใช้ในองค์กร

SOLUTION (ตัดสินใจอย่างมั่นใจ)

• การตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด (Solution)
• การตัดสินใจเลือก “ทางเลือก” มาดำเนินการแก้ไขด้วย Effort – Effect Matrix
• การตัดสินใจเลือก “ทางเลือก” เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา (กรณีมีเกณฑ์การตัดสินใจ)
• Workshop : ฝึกปฏิบัติการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
• ผลลัพธ์ ผลสะท้อนจากการตัดสินใจในแต่ละครั้ง

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]