(Onsite) การวางแผนการขาย (The Sales Plan: Maximizing Your Sales Success)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้บริหารงานขายและการตลาด
• ทีมงานขายและการตลาด
• ผู้ประกอบการ

ความสำคัญ

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ทีมงานขายทุกคนมีทักษะในการวางแผนการขาย ซึ่งเป็นทักษะที่เป็นต้องการและจำเป็นอย่างยิ่งกับทั้งทีมงานขายมือใหม่หัดขับหรือแม้กระทั่งนักขายทหารผ่านศึกลายครามก็ตาม

เพราะหากทีมงานขายมีทักษะในการวางแผนการขายที่ดีแล้ว ย่อมทำให้สามารถบริหารและจัดการงานขายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตลอดทั้งปี อีกทั้งยังสามารถช่วยลดภาระการกำกับดูแลจากหัวหน้าทีมได้อย่างมากอีกด้วย

การวางแผนการขายที่ดี ย่อมเป็นปราการด่านแรกที่ส่งผลให้ทีมงานทุกคนมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และนั่นก็จะนำมาซึ่งคมการแข่งขันเหนือคู่แข่งอันยากที่ใครจะเลียนแบบหรือทำตามได้

สามารถฝึกฝนทักษะพร้อมเรียนรู้เทคนิคที่สำคัญต่าง ๆ เหล่านี้ ได้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสนามงานขายของเรา

วัตถุประสงค์

• เป็นนักวางแผนการขายและนักวางกลยุทธ์การขายมืออาชีพ
• ติดปีกวิทยายุทธ์ให้กับทีมขายด้วยอาวุธทางการวางแผนและกลยุทธ์ยุคใหม่ เพื่อทดแทนวิธีการขายแบบเก่า ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย และความสิ้นหวังในหมู่นักขายทั่วไป
• มีทักษะทางการขายและการวางแผนการขายแบบครบวงจร ตั้งแต่ขบวนการหารายชื่อลูกค้าจนถึงขั้นปิดการขาย และการบริการหลังการขายอย่างครบรูปแบบ

เนื้อหา

• วงจรการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
• การทำ SWOT Analysis สำหรับพนักงานขาย
• ความแตกต่างระหว่าง Sales Forecast, Sales Objective และ Sales Target
• การประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งในการขาย
• การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับพนักงานขาย
• การวางแผนการปฏิบัติการสำหรับงานขาย
• การปฏิบัติตามสูตรวิเศษของแมคคินเลย์
• หากคุณขายสินค้าจนส่วนแบ่งทางการตลาดของคุณเกือบเต็ม 100% คุณจะทำอย่างไรต่อไปดี
• สูตรการตลาดยุคใหม่ที่นักขายต้องใช้กฎ 20:80 ต่างจากกฏ 10:90 อย่างไร
• เทคนิคการเพิ่มยอดขายและการสร้าง Sales Productivity
• ลูกเล่นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอขาย
• สูตรการสร้าง Sales Performance
• การทำ Sales Report & Sales Evaluation

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]