พูดเก่ง ฟังเป็น ปิดดีลปัง ยอดขายพุ่ง (English Communication for Sales)

หากตอนนี้ คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้
• รู้สึกไม่มั่นใจเมื่อต้องสื่อสารภาษาอังกฤษกับลูกค้า
• พูดภาษาอังกฤษได้ไม่คล่องแคล่ว
ไม่สามารถอธิบายสินค้าหรือบริการได้อย่างน่าสนใจ
• เจรจาต่อรองกับลูกค้าชาวต่างชาติได้ไม่ดี
• เขียนอีเมลภาษาอังกฤษติดต่อลูกค้าได้ไม่ถูกต้อง
• เสียโอกาสทางธุรกิจเพราะทักษะภาษาอังกฤษไม่ดี
หลักสูตรนี้ ช่วยคุณได้!

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

• นักขาย : พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
• ผู้ประกอบการ : สื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ ขยายโอกาสทางธุรกิจ
• พนักงานบริการลูกค้า : สื่อสารกับลูกค้าต่างชาติอย่างมืออาชีพ
• บุคคลทั่วไป : พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทั่วไป

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

• สื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมั่นใจ
• นำเสนอสินค้า บริการ เจรจาต่อรอง และปิดการขายเป็นภาษาอังกฤษได้สำเร็จ
• เขียนอีเมล รายงาน เอกสารทางธุรกิจภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ
• พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
• เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ (Learning Gains)

• สร้างความสัมพันธ์ : เรียนรู้เทคนิคการทักทาย แนะนำตัว สร้างบทสนทนา พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
• เสนอสินค้า บริการ : ฝึกฝนการนำเสนอสินค้า คุณสมบัติ จุดเด่น โน้มน้าวใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ
• เจรจาต่อรอง : ฝึกเทคนิคการต่อรองราคา เงื่อนไข ปิดดีลสำเร็จ
• ดูแลลูกค้า : เรียนรู้วิธีตอบคำถาม รับมือข้อร้องเรียน รักษาลูกค้าให้อยู่เสมอ
• เขียนอีเมล จดหมาย : ฝึกเขียนอีเมล ติดต่อธุรกิจ จดหมายเสนอราคา รายงานการขาย ภาษาอังกฤษถูกต้อง ชัดเจน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมฝึกฝนทักษะการสื่อสารผ่านสถานการณ์จำลองต่างๆ
เพื่อให้คุณได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการขายอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

เนื้อหา (Contents)

📌 Module 1 : สร้างสัมพันธ์ ปิดดีลได้ง่าย

เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า วิธีสร้างความประทับใจ สร้างความไว้วางใจ
และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
การเสนอราคา เสนอสินค้า เสนอประมูล ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอสินค้า บริการ
และข้อเสนอต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
การบรรยายสินค้า คำศัพท์และวลีที่ใช้ในการบรรยายสินค้า จุดเด่น คุณสมบัติ และประโยชน์ต่างๆ
อย่างน่าสนใจ

📌 Module 2 : เจรจาต่อรอง ดูแลลูกค้า ปิดการขาย

การพูดคุยเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไข ฝึกฝนภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง ต่อรองราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ
การจัดการคำสั่งซื้อ วิธีรับคำสั่งซื้อ ดำเนินการ และติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ
การรับมือกับปัญหาและข้อร้องเรียน ภาษาอังกฤษสำหรับการรับมือกับปัญหา ข้อร้องเรียน และความไม่พอใจของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

📌 Module 3 : เขียนจดหมายธุรกิจ สื่อสารมืออาชีพ

การตอบคำถาม วิธีเขียนอีเมล จดหมาย เพื่อตอบคำถาม ให้ข้อมูล และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
การตอบรับคำสั่งซื้อ การเขียนอีเมล จดหมาย เพื่อยืนยันรับคำสั่งซื้อ รายละเอียดสินค้า เงื่อนไขต่างๆ
การรับมือกับข้อร้องเรียน วิธีเขียนอีเมล จดหมาย เพื่อตอบรับข้อร้องเรียน อธิบายแนวทางแก้ไข และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

📌 Module 4 : เขียนรายงานการขายภาษาอังกฤษฉบับย่อ

การเขียนรายงานการขายฉบับย่อ เรียนรู้วิธีเขียนรายงานการขาย สรุปผล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]