ภาษาอังกฤษสำหรับนักจัดซื้อ พูดคล่อง เขียนเก่ง ปิดได้ทุกดีล (English Communication  for Purchasing : Negotiate, Close Every Deal)

หากตอนนี้ คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่
• รู้สึกไม่มั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับลูกค้าและซัพพลายเออร์
• ประสบปัญหาในการเจรจาต่อรองราคาหรือเงื่อนไขการซื้อขาย
• เขียนอีเมลหรือจดหมายทางธุรกิจภาษาอังกฤษได้ไม่ถูกต้อง
• ติดต่อสื่อสารงานจัดซื้อไม่ราบรื่น เกิดปัญหาความเข้าใจผิด
• พลาดโอกาสทางธุรกิจเพราะทักษะภาษาอังกฤษไม่ดีพอ
หลักสูตรนี้ ช่วยคุณได้!

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

• นักจัดซื้อ : ผู้รับผิดชอบจัดหาสินค้าและบริการให้กับองค์กร
• ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ : ผู้ดูแลกำกับ ทิศทาง และกลยุทธ์การจัดซื้อ
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ : ผู้สนับสนุนงานด้านเอกสาร การติดตาม และประสานงานงานจัดซื้อ
• พนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ : ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อในทุกระดับ

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

• สื่อสารกับผู้ขายและลูกค้าต่างชาติได้อย่างมั่นใจ
• เจรจาต่อรองราคาหรือข้อตกลงได้สำเร็จ
• จัดการปัญหาและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้อย่างมืออาชีพ
• เขียนอีเมลหรือจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและสื่อสารชัดเจน
• ติดต่อสื่อสารงานจัดซื้อราบรื่น เกิดปัญหาความเข้าใจผิดน้อยลง
• เสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง และองค์กร

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ (Learning Gains)

• พัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ
• ฝึกฝนการเขียนอีเมลและจดหมายทางธุรกิจภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ
• เพิ่มพูนความรู้และคำศัพท์เฉพาะทางด้านการจัดซื้อ
• เสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมฝึกฝนทักษะการสื่อสารผ่านสถานการณ์จำลองต่างๆ
เพื่อให้คุณได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับงานจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

เนื้อหา (Contents)

การสนทนาและการสื่อสารในงานจัดซื้อ

• การตั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกำหนดความต้องการ
ในการจัดซื้อสินค้าและบริการ
• การเสนอราคาและการต่อรอง (Tendering & Bidding)
• การพูดคุยเรื่องข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อขาย (Terms & Conditions)
• Discussion & Exercises
• การจัดการคำสั่งซื้อ (Orders)
• การร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ (Complaints)
• การจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Problems & Complaints)
• Discussion & Exercises

การเขียนอีเมลหรือจดหมายทางธุรกิจในงานจัดซื้อ

• การขอข้อมูลและราคาของสินค้าและบริการ (Inquiries & Requests)
• การสั่งซื้อสินค้าและบริการ (Orders)
• Discussion & Exercises
• การร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ (Complaints)
• Discussion & Exercises

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]