✅ ยืนยันการจัดแล้ว • เปิดรับอีก 10 ที่นั่ง ✅ ทลายทุกกำแพง สื่อสารไม่สะดุด งานสมูท ความสัมพันธ์เยี่ยม (Communication & Collaboration for Handling Diversity in the Workplace)
หากตอนนี้คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้
• สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานแล้วไม่เข้าใจกัน
• ทำงานเป็นทีมไม่ราบรื่น เกิดความขัดแย้งบ่อยๆ
• รู้สึกเครียดในการทำงาน ไม่มีความสุข
• ประสิทธิภาพการทำงานและผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคุณ!

เนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมทั้งหมดของการสื่อสารและประสานงาน

• “เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ”
• “การสื่อสารอย่างตรงประเด็น” เข้าใจง่าย
• “ภาษากาย” และ “น้ำเสียง”
• “การจัดการกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์” เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
• “การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ” ผ่านกิจกรรมกลุ่ม
• วิเคราะห์ ตัวอย่างกรณีศึกษา

===================================================

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

• พนักงานทุกระดับที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
• หัวหน้างานที่ต้องการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ
• ผู้จัดการที่ต้องการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี
• ผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารกับลูกค้าและคู่ค้า

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

• สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ทำงานเป็นทีมได้อย่างราบรื่น ลดปัญหาความขัดแย้ง
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
• เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
• รู้สึกสนุกกับการทำงาน

สิ่งที่ได้เรียนรู้ (Learning Gains)

• พัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย และบรรลุเป้าหมาย
• เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
• พัฒนาทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เข้าใจผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เรียนรู้กลยุทธ์ในการจัดการกับอารมณ์และความขัดแย้ง ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

เนื้อหา

Module 1 : Effective Communication

• การวางเป้าหมายในการสื่อสาร
• การวางแผนในการสื่อสาร เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
• เคล็ดลับ 6 ประการ สื่อสาร ประสานงาน ชนะใจคน
• แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
• น้ำเสียง – ภาษากาย อิทธิพลหลักของการสื่อสาร
• Empathy Listening การฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจ
• เคล็ดลับจัดการความขัดแย้งโดย รู้เขา รู้เรา ด้วยเครื่องมือ D-I-S-C

Module 2 : ทำความเข้าใจ “รู้เขา รู้เรา” ด้วยหลักการ D-I-S-C

• พื้นฐานและธรรมชาติของตนเองและผู้อื่น
• เรื่องของคน “คน” และความแตกต่างของคน
• ทำความเข้าใจ “รู้เขา รู้เรา” ด้วยหลักการ D-I-S-C
• Workshop : แบบประเมินบุคลิกภาพของตนเอง
• Workshop : ฝึกวิเคราะห์บุคลิกภาพของผู้อื่น
• แนวทางการสื่อสารที่ดีด้วยการประยุกต์ D-I-S-C เช่น : การจัดการความขัดแย้ง การสร้างทีม การเจรจาต่อรอง ฯลฯ
• การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
• ความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้งกับบุคคลแต่ละประเภท

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]