✅ เปิดรับอีก 8 ที่นั่ง ✅ (Onsite) การสื่อสารเพื่อประสานงานในการทำงาน (Communication & Collaboration for Handling Diversity in the Workplace)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจากทุกฝ่ายงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการประสานงานในการทำงาน
• ผู้ประกอบการ

ความสำคัญ

“ปัญหาในการทำงาน 60 -80% ล้วนเกิดจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ” คุณเห็นด้วยหรือไม่?

ถ้าคุณเห็นด้วย หลักสูตรนี้จะมีแนวทางช่วยคุณในการแก้ปัญหาการสื่อสารภายในองค์กรช่วยให้เข้าใจซึ่งกันและกันดีขึ้น ช่วยให้การประสานงานภายในดีขึ้น ลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงาน ทำให้การทำงานราบรื่น ประสบผลสำเร็จด้วยดี และเป็นองค์กรที่เปี่ยมสุข (Happy Workplace)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เข้าใจในเรื่องการสื่อสารที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเรื่องการใช้ภาษากาย น้ำเสียง และเคล็ดลับต่างๆในการสื่อสารสร้างความประทับใจ รวมทั้งความเข้าใจใน “คน” แต่ละบุคลิกภาพ (D-I-S-C) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจกันและกัน ลดความขัดแย้ง และสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งการทำงานเป็นทีม

นอกจากนี้ จะเรียนรู้ว่าแท้จริงความขัดแย้งนั้นก็มีประโยชน์ และเราจะเปลี่ยนความขัดแย้งกลายมาเป็นความสร้างสรรค์ สร้างเสริมการทำงานเป็นทีม โดยให้ทุกคนตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของทีมงานและจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทีมงานก้าวหน้า และประสบความสำเร็จร่วมกัน

เนื้อหา

Module 1 : Effective Communication

• การวางเป้าหมายในการสื่อสาร
• การวางแผนในการสื่อสาร เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
• เคล็ดลับ 6 ประการ สื่อสาร ประสานงาน ชนะใจคน
• แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
• น้ำเสียง – ภาษากาย อิทธิพลหลักของการสื่อสาร
• Empathy Listening การฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจ
• เคล็ดลับจัดการความขัดแย้งโดย รู้เขา รู้เรา ด้วยเครื่องมือ D-I-S-C

Module 2 : ทำความเข้าใจ “รู้เขา รู้เรา” ด้วยหลักการ D-I-S-C

• พื้นฐานและธรรมชาติของตนเองและผู้อื่น
• เรื่องของคน “คน” และความแตกต่างของคน
• ทำความเข้าใจ “รู้เขา รู้เรา” ด้วยหลักการ D-I-S-C
• Workshop : แบบประเมินบุคลิกภาพของตนเอง
• Workshop : ฝึกวิเคราะห์บุคลิกภาพของผู้อื่น
• แนวทางการสื่อสารที่ดีด้วยการประยุกต์ D-I-S-C เช่น : การจัดการความขัดแย้ง การสร้างทีม การเจรจาต่อรอง ฯลฯ
• การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
• ความขัดแย้งและการบริหารความขัดแจ้งกับบุคคลแต่ละประเภท

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]