นำความเปลี่ยนแปลง ‘ให้เกิด’ ในองค์กร (Leading Change in The Challenging World)
ทำความเข้าใจตั้งแต่จิตวิทยาแห่งการเปลี่ยนแปลง
ไปจนถึงการเรียนรู้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
อย่าปล่อยให้การที่ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรซักอย่างในองค์กรหรือในฝ่านงานเป็นยาขม
เปลี่ยนมันให้เป็นข้อได้เปรียบของคุณดีกว่า

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้นำในองค์กรที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง
• Change Agent หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการจัดการเปลี่ยนแปลง
• ผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในบางเรื่องให้เกิดขึ้นในองค์กรหรือฝ่ายงาน

ความสำคัญ

เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เติบโต และประสบความสำเร็จท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่แน่นอน และท่ามกลางการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ

ทุกองค์กรจึงต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจาก Leader และ Change agent ที่จะเป็น Role model ในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง แล้วจึงนำการเปลี่ยนแปลงนี้ไปสู่ระดับการเปลี่ยนแปลงของคนในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนที่เป็นฟันเฟืองช่วยกันนำพาธุรกิจเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

การจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตร 1 วัน ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความคิด ความรู้ และทักษะสำหรับผู้เข้าสัมมนา ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านหลักการ กระบวนการสื่อสาร และเครื่องมือต่างๆ

วัตถุประสงค์

• เพิ่มโอกาสในการจัดการการเปลี่ยนแปลง
• เพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของทีม
• เพิ่มโอกาสสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ
• เข้าใจที่มาและตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการการเปลี่ยนแปลง
• สามารถวางแผนการจัดการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหา

• ทำไมต้องเปลี่ยน (Why Change)
• ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง (Stage of change)
• วัตถุประสงค์และเหตุผลในการจัดการเปลี่ยนแปลง
  (What & Why Change Management)
• ขั้นตอนการจัดการเปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์
  (Change Management Steps with Strategy : Kotter’s Approach & ADKAR Model)
• การจัดการข้อขัดแย้งในทีม (Team Conflict Management)
• แรงต้านต่อการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change)
• การจัดการเพื่อรับมือกับความต้านทานในการเปลี่ยนแปลง
  (Management for Change Resistance)
• Workshops

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]