นำทีมขายทะลุเป้า (Beyond Targets : Strategies for Sales Team Management)
จะ Build ทีมให้ไปถึงเป้า ไม่ใช่แค่จะลุยไปข้างหน้าอย่างเดียว
สิ่งสำคัญ คือ การกลับมาวิเคราะห์ดูว่า ‘ตัวฉุด’ อะไรที่มี
และ ‘ตัวช่วย’ อะไรที่จะมาหนุนทีมได้บ้าง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• หัวหน้าและผู้จัดการทีมขายและการตลาด
• ผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภท

ความสำคัญ

การขายสินค้าและบริการในปัจจุบันนี้มีความยากและสลับซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยหลายประการที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้บริโภคมีการศึกษาสูง ผู้บริโภคสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น และที่สำคัญคือผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น

ดังนั้นทีมขายจึงไม่สามารถนั่งรอลูกค้าให้เดินเข้ามาซื้อสินค้าและบริการเหมือนในอดีตที่ผ่านมาได้อีกแล้ว หากแต่ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะที่สำคัญต่าง ๆ ในการขายและบริหารงานทีมขาย

เช่น การวางแผนการขาย การรู้จักและเข้าใจว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายที่สร้างยอดขาย เทคนิคในการบริหารยอดขายและทีมขายให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการประเมินความสำเร็จในการขายด้วย

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารทีมขาย (Head Sales & Sales Manager) ได้เรียนรู้ประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในการบริหารทีมขายให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทำเซลส์ไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างยอดขาย เมื่อทราบปัญหาแล้วผู้บริหารจะได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

วัตถุประสงค์

• ผู้บริหารทีมขายรู้หลักการบริหารทีมขายโดยเริ่มต้นแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการขาย การวางแผนการขาย การตั้งเป้าหมายงาน เทคนิคการบริหารยอดขายและทีมงานขายให้ประสบความสำเร็จ การกำหนดตัวชี้วัดและการประเมินความสำเร็จในการขาย นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้กลยุทธ์ในการรักษา และขยายฐานลูกค้า โดยจะได้เรียนรู้สลับกับการทำกิจกรรม (Workshop) เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง

เนื้อหา

• การวางแผนการขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ
• กระบวนการในการบริหารยอดขายให้ประสบความสำเร็จ
• ปัจจัยที่เป็นตัว “ฉุด” และ ตัว “ช่วย” ยอดขายที่ต้องพิจารณา
• เทคนิคการตั้งเป้าหมายให้จูงใจทีมขาย
• การจัดลำดับความสำคัญและการจัดกลุ่มลูกค้า
• การออกแบบ “ตัวชี้วัด” และการ “ประเมิน”ความสำเร็จในการขาย
• การบริหารยอดขายและทีมขายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
• การเพิ่มสัดส่วนความสำเร็จในการขาย (Lead to customer)
• การสร้างแรงจูงใจทีมงานขาย
• กลยุทธ์การรักษาและขยายฐานลูกค้า (Retention & Acquisition)

Workshop

• “สายสัมพันธ์สร้างความสำเร็จในการขาย”
• “การจัดกลุ่มลูกค้า” (Customer Segmentation)

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]