พยากรณ์ออเดอร์แม่นยำ สต็อกเป๊ะ ธุรกิจปัง (Customer Demand Forecasting : Turn Inventory into Profit)
หากตอนนี้ คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่
• สินค้าขาดสต็อก ลูกค้าไม่พอใจ ยอดขายร่วง
• สินค้าล้นคลัง เก็บไว้นาน ต้นทุนสูง ความเสี่ยงเพิ่ม
• สั่งซื้อสินค้าผิดปริมาณ สินค้าไม่เพียงพอ หรือมากเกินไป
• บริหารจัดการสต็อกสินค้ายาก วุ่นวาย เสียเวลา
• ขาดเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์ความต้องการลูกค้าไม่แม่นยำ
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อคุณ!

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

• ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ และผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารสต็อก
• พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ Supply Chain และ Demand Planning
• ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายอย่างแม่นยำ
• ผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสต็อก ลดต้นทุน และเพิ่มกำไร

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

• พยากรณ์ยอดขายได้แม่นยำ มั่นใจในการวางแผนธุรกิจ
• บริหารสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มกำไร
• สินค้าไม่ขาดสต็อก ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทันใจ
• ระบบ Supply Chain ราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
• พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มศักยภาพในการทำงาน

สิ่งที่ได้เรียนรู้ (Learning Gains)

• เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของการจัดการสต็อกสินค้า
• เรียนรู้เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการลูกค้าอย่างแม่นยำ
• วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนา Demand Planning
• บริหารสต็อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน
• เพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้า สินค้าไม่ล้นคลัง
• ส่งมอบสินค้าตรงตามความต้องการลูกค้า เพิ่มยอดขาย
• เรียนรู้เทคนิค Lean | ABC | XYZ บริหารคลังสินค้า
• กำหนด Safety Stock รอบการสั่งซื้อที่เหมาะสม
• นำเสนอแนวทางการลดปริมาณสินค้าคงคลัง
• ฝึกฝนการแก้ไขปัญหาจริง นำไปใช้ได้ทันที

พิเศษ! กิจกรรม Workshop ฝึกฝนการใช้เครื่องมือจริง และนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคนิคสำคัญ เพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังลงได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสต็อกสินค้า

เนื้อหา (Contents)

Part 1

• ผลการทำงานและปัญหาสต็อกสินค้าและการพยากรณ์ยอดขายในปัจจุบัน
• Workshop 1 : อธิบายผลการปฏิบัติงาน (Performance) และปัญหาสต็อกในปัจจุบัน
• ความหมาย ความสําคัญ และประโยชน์ของการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า
• ประเภทของวิธีการพยากรณ์ขั้นพื้นฐานและปัจจัยสำคัญของการพยากรณ์
• การกําหนดขอบเขตและระยะเวลาของการพยากรณ์อย่างได้ผล
• ข้อมูลและขั้นตอนของการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า (Data Collection & Preparation and Process)

Part 2

• รูปแบบของความต้องการสินค้าของลูกค้า (Demand Trend)
• การพยากรณ์ข้อมูลแบบเป็นฤดูกาล (Seasonal Trend Forecasting)
• Workshop 2 : ปัญหาและสาเหตุที่สำคัญของสต็อกสินค้าและการพยากรณ์
• เครื่องมือสําหรับการใช้พยากรณ์ความต้องสินค้าของลูกค้า
• เทคนิคและวิธีการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า
• การวัดผลความแม่นยําของการพยากรณ์ความต้องสินค้าของลูกค้า

Part 3

• เทคนิค Lean กับกลยุทธ์การลดต้นทุนและการจัดการสต็อกสินค้า
• เทคนิค ABC และ XYZ ในการจัดการคลังสินค้า
• หลักการบริหารสต็อกสินค้าในแต่ละประเภท
• Workshop 3 : ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการพยากรณ์ในอนาคต การกำหนดนโยบายสต็อกสินค้า (Inventory Model) และการสั่งซื้อ
• การกําหนดปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity)

Part 4

• ปัจจัยที่ต้องคํานึงถึงในการกําหนดค่า Stock levels (Factors to consider in determining stock levels)
• การกําหนดค่า Safety Stock และรอบการสั่งซื้อที่เหมาะสม
• Workshop 4 : นำเสนอแนวทางการ ประยุกต์ใช้เทคนิคสำคัญเพื่อลดเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังลงได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสต็อกสินค้า
• สรุปการแก้ไขปัญหาที่ทำได้ทันที เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานหลังการสัมมนา
• สรุป และถาม – ตอบ

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]