ได้ผลงาน ได้ใจคน ไปกับทักษะการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายงาน (Achieving Cross-Functional Alignment in The Workplace)
หากคุณคือ Key Person หรือด่านหน้าของฝ่าย
ที่ต้องเป็นตัวแทนในการประสานงานกับฝ่ายงานอื่นๆ อยู่เสมอ
และพบว่า การทำงานกับฝ่ายอื่นนั้น ไม่ง่ายเลยจริงๆ ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา
ตอนนี้ คุณจะมีตัวช่วยแล้วนะ
จริงๆ แล้ว ปัญหานั้นเกิดจากอะไร และมีเทคนิคไหนที่จะช่วยได้
ถ้าคุณได้อัพสกิลนี้เพิ่มขึ้น ต่อให้ในอนาคตจะต้องเติบโตไปในตำแหน่งใด
คุณก็ Transform เป็น Great Communicator และ Collaborator ที่พร้อมรับมือกับทุกคน ทุกฝ่ายแล้ว

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้บริหาระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และพนักงานที่ต้องทำงานข้ามสายงานจากทุกฝ่ายงาน

ความสำคัญ

ปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นปัญหาเรื้อรังที่ทำให้ผู้บริหารต้องเสียเวลาในการแก้ปัญหา สิ้นเปลืองทรัพยากร รวมทั้งทำให้คนทำงานเกิดความอึดอัดใจ ซึ่งบางครั้งเกิดจากไม่รู้ว่างานใครกันแน่จึงเกี่ยงกัน หรือมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ฯลฯ

สุดท้ายส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าและบริการที่ส่งมอบสู่ลูกค้า สร้างความเสียหายแก่องค์กร

ดังนั้น การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในวิถีของการทำงานร่วมกัน มีทักษะการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน รวมทั้งทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิด “ลูกค้าภายใน” จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการที่จะทำให้แต่ละฝ่ายเข้าใจบทบาทที่ชัดเจน เข้าใจกันและกัน รวมทั้งร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหา และเปิดใจร่วมกันแก้ไขอย่างเป็นระบบ

ซึ่งจะส่งผลให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน และ Win Win ต่อกัน โดยมุ่งสู่เป้าหมายสร้างผลลัพธ์ยิ่งขึ้นให้แก่องค์กร แทนการกล่าวโทษกันและกัน

วัตถุประสงค์

• ทำงานข้ามสายงานด้วยความสบายใจ เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามเป้าหมาย
• เพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
• ขจัดปัญหาเรื้อรังของการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
• สร้างมาตรฐานการทำงานร่วมกันให้ทุกหน่วยงาน Win Win

เนื้อหา

• ประโยชน์และความสำคัญของการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
• ปัญหาและสาเหตุของการทำงานข้ามสายงาน
• คุณสมบัติและขีดความสามารถของผู้ทำงานข้ามสายงานที่ดี
   – ความรู้เกี่ยวบทบาทหน้าที่, KPI และ ข้อจำกัดของหน่วยงานต่างๆ
   – บุคลิกภาพและสไตล์การสื่อสารของคนทำงาน
• กลยุทธ์การทำงานข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   – การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
   – การสื่อสารอย่างเข้าใจและการใช้ช่องทางสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม
   – การเข้าใจผู้อื่นและวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
   – การทำงานร่วมกันอย่าง Win Win
• ศิลปะการข้ามสายงานร่วมกันอย่างมีความสุขและสร้างผลลัพธ์ที่ดี
   – PLEASE CARE
• การวิเคราะห์ปัญหาหน้างานจริงและการวางแนวทางแก้ไขป้องกัน
   – แนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
• พฤติกรรมที่พึงกระทำในการทำงานร่วมกัน

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]