การเขียนและการใช้งานสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (The Deal Maker’s Toolkit : Writing and Using Contracts with Impact)

ไม่ใช่แค่การเขียนสัญญาที่ต้องชัดเจน รัดกุม
และปิดช่องโหว่ต่างๆ ให้เรียบร้อย
แต่หลักสูตรนี้จะลงลึกถึงการใช้งานสัญญาที่นักจัดซื้ออาจมองข้ามไป
ซึ่งทำให้บริษัทสูญเสียมากมายอย่างที่คาดไม่ถึง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้บริหารและทีมงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
• ผู้บริหารและทีมงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• ผู้ประกอบการที่สนใจ

ความสำคัญ

นักจัดซื้อทุกวันนี้ทำหน้าที่ในการใช้จ่ายเงินขององค์กรเป็นจำนวนมากมายมหาศาล ในการซื้อสินค้าหรืองานบริการเพื่อสนองตอบความต้องการด้านต่างๆ ของแต่ละฝ่ายงานภายในองค์กร

“ใบสั่งซื้อ” เป็นเอกสารที่ใช้ในการซื้อขายสิ่งของมูลค่าไม่สูงมากนัก แต่ในทางกลับกัน “สัญญาจัดซื้อ” มักถูกใช้ในจำนวนและปริมาณมากกว่าหลายสิบเท่าในการซื้อสินค้าและงานบริการที่มีมูลค่าสูงจำนวนหลักแสนหรือล้านบาทขึ้นไป

ดังนั้น “การร่าง การจัดทำ และการใช้สัญญาจัดซื้อ” จึงมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งยังความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นทวีคูณเป็นลำดับตามมูลค่าของสิ่งของที่องค์กรต้องการจัดซื้อและจัดจ้างอีกด้วย

หลักสูตรนี้เป็นส่วนช่วยให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเรื่องสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในหลากหลายด้านและหลายมุมมอง เพื่อให้สามารถนำกลับไปพัฒนาปรับปรุงการสร้าง การใช้ และบริหารจัดการสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้อยู่ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำสัญญาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์

• รู้หลักในการร่างสัญญาทางธุรกิจ (Business Contract Drafting)
• รู้การบริหารสัญญา (Contract Management) การควบคุม หรือดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญา และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในงานที่รับผิดชอบ

เนื้อหา

• ภาพองค์รวมการขบวนการบริหารสัญญาสากล
• บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญา
• หลัก การเตรียม การร่าง สัญญาให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย
• เงื่อนไขและข้อตกลง ที่มีผลบังคับใช้ได้ “จริง”
• ความเสี่ยงจากการทำสัญญาหละหลวม
• ขั้นตอนบริหารสัญญาสากล
• บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบชองบุคคลที่เกี่ยวข้อง
• ความเสียหายจากการไม่บริหารหรือการบริหารสัญญาผิดพลาด
• การบริหารสัญญาที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
• การทำกิจกรรมกลุ่มโดยใช้กรณีตัวอย่าง
• Q & A – ถามตอบ
• บทสรุป

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]