วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและบริการเชิงลึกสำหรับผู้จัดการจัดซื้อ คุมงบ ตัดสินใจแม่น ดันกำไรพุ่ง (Advanced Price Cost Analysis for Purchasing Manager : Control Costs, Save Money, Boost Profits)
หากตอนนี้ คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่
• ตัดสินใจซื้อสินค้า บริการ โดยไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริง
• ตัดสินใจซื้อสินค้า บริการ โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนระยะยาว
• วิเคราะห์ต้นทุนสินค้า บริการ ไม่ละเอียด ตัดสินใจผิดพลาด
• ถูกผู้ขายหลอก ปั่นราคาสินค้า บริการ
• เสียเปรียบคู่แข่ง ซื้อสินค้า บริการ แพงเกินไป
• คุมงบไม่ได้ เงินรั่วไหล เสียหาย
• กำไรน้อย ธุรกิจเติบโตช้า

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

ผู้จัดการจัดซื้อ (Purchasing Manager)
• ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ
• ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
• ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายบริหาร
• ผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและบริการ เชิงลึก

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

• ผู้จัดการจัดซื้อสามารถวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ได้แม่นยำ คุ้มค่า
• องค์กรประหยัดเงิน ลดต้นทุน เพิ่มกำไร
• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
• ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

สิ่งที่ได้เรียนรู้ (Learning Gains)

• เข้าใจหลักการวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและบริการอย่างเชิงลึก
• วิเคราะห์โครงสร้างราคาและต้นทุนสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง
• คำนวณ Total Cost of Ownership (TCO)
• วิเคราะห์ Cost & Benefits
• เปรียบเทียบราคา ต้นทุน จากหลายๆ ผู้ขาย
• ตัดสินใจซื้อสินค้า บริการ ได้อย่างคุ้มค่า ประหยัดงบ
• ควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
• เพิ่มกำไรให้กับองค์กร

เนื้อหา (Contents)

• CEQs คาดหวังอะไร? จากผู้จัดการจัดซื้อในเรื่องราคาต้นทุนสินค้าและงานบริการ
• โครงสร้างราคาและต้นทุนสินค้า (Price & Cost Structure)
• การวิเคราะห์ราคาและต้นทุนสินค้าและงานบริการ (Price & Cost Analysis)
• เมื่อไหร่วิเคราะห์ราคา (Price Analysis) และวิเคราะห์ต้นทุนราคา (Cost Analysis)
• โครงสร้างราคาแบบ Marginal based Price และ Cost based Price
• Total Cost of Ownership คืออะไร?
• การใช้ TCO กับสินค้า (Goods) และงานบริการ (Services)
• TCO Models
• TCO Formulas
• การคำนวณ TCO
• การคิดและวิเคราะห์ Costs & Benefits
• Time value of money (Present value vs. Net Present Value)
• ผลกระทบของราคาวัตถุดิบและวัสดุที่มีต่อต้นทุนและราคาขายของผู้ขาย
• บทสรุป

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]