People Synergy Academy

People Synergy Academy

Sales

อ่านใจลูกค้าผ่านตำราจริต 6 – ปิดการขายยังไงให้ตรงใจลูกค้า by 100WEALTH

อ่านใจลูกค้าผ่านตำราจริต 6 ปิดการขายยังไงให้ตรงใจลูกค้า

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

Sales

ขายยังไงให้เก่ง by 100WEALTH

ขายยังไงให้เก่ง จาก VP of Marketing . การเป็นนักขายที่เ

อ่านต่อ