People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ภาษาอังกฤษสำหรับนักจัดซื้อ (English Communication for Purchasing Professionals)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ทีมงานและผู้บริหารงานจัดซื้อและซ

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในการทำงาน (Writing Professional Email For Business)

พลิกโฉมอีเมลแบบเดิมๆ ของคุณ ด้วยครื่องมือและเทคนิคต่างๆ

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) อัพสกิลภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน (The Workplace English Pro: Developing Strong English Communication)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานทุกระดับจากท

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมและการนำเสนอผลงาน (English for Meeting and Presentation) รุ่นที่ 2

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานทุกระดับจากท

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน (English Proficiency for Secretaries and Administrators)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • เลขานุการและทีม Admin ในองค์กร

อ่านต่อ