People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ติดปีกผู้บริหารกับการบริหารคนอย่างมีกลยุทธ์ (HR Skills for Line Managers)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหาระดับผู้จัดการจากทุกฝ่

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ที่องค์กรกดไลค์ ทีมงานกดเลิฟ (Rise and Lead: Preparing for Success as a Supervisor)

เป็นหัวหน้างานให้ ‘ปัง’ ไม่ ‘พัง&#821

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ‘ผู้นำที่มุ่งเน้นทีมงาน’ สำหรับ Line Manager (People-First Leadership : Mastery for Line Managers)

‘ ผู้นำที่มุ่งเน้นทีมงาน ‘ สำหรับ Line Mana

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การให้ Feedback และ Feedforward กับผลลัพธ์ที่ทรงพลัง (Feedback and Feedforward : The future of maximizing team performance)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหาระดับผู้จัดการและหัวหน

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ได้ผลงาน ได้ใจคน ไปกับทักษะการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายงาน (Achieving Cross-Functional Alignment in The Workplace)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหาระดับหัวหน้างาน ผู้จัด

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) หัวหน้างาน 3ก. (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด) (Steps to Become a Successful Supervisor)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • หัวหน้างานจากทุกฝ่ายงาน• ผู้ช่

อ่านต่อ