People Synergy Academy

People Synergy Academy

พยากรณ์ออเดอร์แม่นยำ สต็อกเป๊ะ ธุรกิจปัง (Customer Demand Forecasting : Turn Inventory into Profit)

หากตอนนี้ คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่ • สินค้าขาดสต

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและบริการเชิงลึกสำหรับผู้จัดการจัดซื้อ คุมงบ ตัดสินใจแม่น ดันกำไรพุ่ง (Advanced Price Cost Analysis for Purchasing Manager : Control Costs, Save Money, Boost Profits)

หากตอนนี้ คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่ • ตัดสินใจซื้

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

การเขียนและการใช้งานสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (The Deal Maker’s Toolkit : Writing and Using Contracts with Impact)

ไม่ใช่แค่การเขียนสัญญาที่ต้องชัดเจน รัดกุมและปิดช่องโหว

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

ภาษาอังกฤษสำหรับนักจัดซื้อ พูดคล่อง เขียนเก่ง ปิดได้ทุกดีล (English Communication for Purchasing : Negotiate, Close Every Deal)

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามป

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ชุดทักษะการวิเคราะห์ที่จำเป็นในงานจัดซื้อ (Purchasing Analysis Skillset : The Essential Mastery for Purchasers)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ทีมงานจัดซื้อและซัพพลายเชนทุกร

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงตามเป้าหมายองค์กร (Complying Contract Management with Company Goals)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการแผน

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) กลยุทธ์วิธีบริหารงานจัดซื้อให้ปราศจากการทุจริต (Preventing Corruption in Procurement)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารองค์กร • ผู้จัดการฝ่า

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ฝึกฝนและพัฒนาสู่ขั้นกว่าของทักษะเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (The Superior Purchasing Negotiation Advantage : The Battle Workshop)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานจัดซื้อและซั

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การลดต้นทุนองค์กรโดยใช้แนวคิด Lean สำหรับนักจัดซื้อ (Boost-up Corporate Purchasing Performance by Lean Concept)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานจัดซื้อและซั

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

เจรจาต่อรอง จัดซื้อคุ้มค่า ประหยัดงบ สร้างกำไร (Purchasing Negotiation : Save Money, Optimize Costs)

หากตอนนี้ คุณกำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่ • ซื้อสินค้าร

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ (Maximizing Purchasing Potential with Effective Contract Management)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานจัดซื้อและซั

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ก้าวสู่การเป็น ‘นักจัดซื้อมืออาชีพ’ (Purchaser StartUp) รุ่นที่ 23

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ทีมงานจัดซื้อและซัพพลายเชนที่เ

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การวิเคราะห์ราคาต้นทุนสินค้าและงานบริการเพื่อพัฒนางานจัดซื้อ (The Fundamentals of Price Cost Analysis in Purchasing)

บอกลาการจ่ายค่าสินค้าและบริการที่มากเกินไปและเกินจำเป็น

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การบริหารความเสี่ยงงานจัดซื้อเพื่อธุรกิจแบบยั่งยืน (Risk Management in Purchasing) รุ่น 7

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานจัดซื้อและซั

อ่านต่อ