People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การประสานความร่วมมือในการทำงาน (Winning Together through Collaborative Communication in the Workplace)

ทักษะที่หลากหลายองค์กรถามถึงกันเข้ามามากที่สุดในปี 2023

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) บุคลิกภาพและมารยาทธุรกิจเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Professional Image Grooming and Business Etiquette)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ทีมงานและผู้บริหารฝ่ายขาย • ที

อ่านต่อ