People Synergy Academy

People Synergy Academy

บุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ (Service Impact : A Great Personality and Communication for Excellence)

บุคลิก + การสื่อสาร = กุญแจสู่ความสำเร็จในงานบริการ ยกร

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การประสานความร่วมมือในการทำงาน (Winning Together through Collaborative Communication in the Workplace)

ทักษะที่หลากหลายองค์กรถามถึงกันเข้ามามากที่สุดในปี 2023

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

บุคลิกภาพและมารยาทธุรกิจเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Professional Image Grooming and Business Etiquette)

บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ภายนอกมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่

อ่านต่อ