People Synergy Academy

People Synergy Academy

อีเมลโปร สร้างความน่าเชื่อถือ ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร (Write Like a Pro : Elevate English Business Emails and Impress)

เคยไหม? • เสียเวลาเขียนอีเมลยาวนาน แต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การสื่อสารทางโทรศัพท์ในการทำงาน (Dialing in Success : Mastering Telephone Communication)

อย่าให้ความไม่ตั้งใจ (ในการสื่อสาร) ของเราทำให้เกิดความ

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) การประสานความร่วมมือในการทำงาน (Winning Together through Collaborative Communication in the Workplace)

ทักษะที่หลากหลายองค์กรถามถึงกันเข้ามามากที่สุดในปี 2023

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) อัพสกิลภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน (The Workplace English Pro: Developing Strong English Communication)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ผู้บริหารและทีมงานทุกระดับจากท

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

ได้ผลงาน ได้ใจคน ไปกับทักษะการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายงาน (Achieving Cross-Functional Alignment in The Workplace)

หากคุณคือ Key Person หรือด่านหน้าของฝ่ายที่ต้องเป็นตัวแ

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

อัพสกิล ฟัง-พูด-นำเสนอ ครบ จบ มั่นใจทุกการประชุม (English for Meeting and Presentation)

อย่าปล่อยให้ข้อจำกัดทางด้านภาษาทำให้โปรเจ็คหรือข้อเสนอต

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) พูดให้ได้งาน ประสานให้ได้ใจ สนทนาอย่างไรไม่ให้พัง (Respectful Communication @ Work)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ทีมงานทุกระดับจากทุกฝ่ายงานที่

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

การสื่อสารเพื่อประสานงานในการทำงาน (Communication & Collaboration for Handling Diversity in the Workplace)

หลักสูตรที่เน้น ‘ประสานงาน’ ไม่เน้น ‘

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) งานสมูท งานสำเร็จ ด้วยศิลปะการโน้มน้าวใจบอส (Persuade Your Boss to Say Yes)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • ทีมงานทุกระดับจากทุกฝ่ายงานที่

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน (English Proficiency for Secretaries and Administrators)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • เลขานุการและทีม Admin ในองค์กร

อ่านต่อ
People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) พรีเซนต์ให้อยู่หมัด ตรงใจ และเข้าเป้า (PowerPresent: Strategies for High-Impact Persuasive Presentations)

ผลงานดี + พรีเซ้นท์ดี = งานสำเร็จและเติบโต เริ่มเห็นภาพ

อ่านต่อ